Dysfunkcje Integracji Sensorycznej

Dysfunkcje integracji sensorycznej dotykają niestety coraz większej liczby dzieci.
W dzisiejszych czasach dzieci mają większy dostęp do technologii komputerowej, telefonów oraz całodniowego oglądania bajek zatem dominuje u nich siedzący tryb życia, dzieci nie doświadczają prawidłowo otaczającego ich świata. Do przyczyn, które mogą także wpływać na integracje sensoryczną mogą być problemy, które zaczynają się już w okresie prenatalnym (alkohol, narkotyki), ciąża zagrożona- konieczność leżenia w czasie ciąży (zbyt mała ilość bodźców, które otrzymuje dziecko), nadciśnienie tętnicze, przedwczesny poród, niska waga urodzeniowa, przedłużający się poród (niedotlenienie dziecka), a także cesarskie cięcie.
Mózg człowieka można porównać do wielkiego miasta, a impulsy nerwowe do ruchu ulicznego dobre przetwarzanie sensoryczne umożliwi łatwy i szybki przepływ wszystkich impulsów do miejsca przeznaczenia. Dysfunkcje pojawiają się wtedy gdy mózg nie przetwarza, nie porządkuje ciągu impulsów sensorycznych w taki sposób by przekazywały człowiekowi wiarygodne i dokładne informacje na temat jego samego oraz otaczającego go świata.
Gdy dzieje się coś niepokojącego mózg dziecka zachowuje się jak „korek uliczny”.
Pewne informacje sensoryczne utknęły w korku przez co nie dotarły do odpowiednich części mózgu, które nie są w stanie normalnie pracować.
Bez poprawnej integracji sensorycznej człowiek ma problemy z nauką często nie czuje się dobrze ze sobą, a także nie radzi sobie z codziennymi obowiązkami i stresem. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie systemu proprioceptywnego, dotykowego, przedsionkowego słuchowego wzrokowego, węchowego i smakowego. Najczęściej uwidaczniają się w postaci: wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce, niewłaściwym poziomem uwagi, obniżoną koordynacją ruchową, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej, trudnością w prawidłowym zachowaniu.
Pamiętajmy, że dysfunkcje integracji sensorycznej u każdego dziecko mogą się objawiać inaczej jak mawia Lucy Miller „ile dzieci, tyle zachowań” Dlatego też zawsze kiedy rodzica coś niepokoi powinien skorzystać z fachowej porady terapeuty integracji sensorycznej.
Kamila Duży
Fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta NDT Bobath