Stymulacja Systemu Taktylnego

ADRESACI: szkolenie dla fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

TERMIN SZKOLENIA:  Termin zostanie ustalony po zebraniu sie grupy

MIEJSCE SZKOLENIA:  Katowice

LICZBA GODZIN: 10 godz. dydaktycznych

CENA:  430 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

PROWADZĄCY: Aneta Giczewska
Magister fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu "Oligofrenopedagogiki" i "Wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych".

PROGRAM:
Szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy po wprowadzeniu teoretycznym odbywają ćwiczenia praktyczne i nabywają umiejętności do samodzielnej pracy
·         Zmysł dotyku- rozwój, funkcjonowanie
·         Rodzaje czucia
·         Budowa i funkcje skóry
·         Podstawowe struktury ośrodkowego układu nerwowego zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i Integracji Sensorycznej. Schemat reprezentacji czuciowej w mózgu
·         Wpływ stymulacji dotykowej na rozwój psychoruchowy dziecka
·         Deprywacja sensoryczna i jej znaczenie dla rozwoju psychoruchowego dziecka
·         Stymulacja dotykowa jako forma rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
·         “Stymulacja systemu taktylnego”– Założenia terapii, omówienie i prezentacja ćwiczeń- praktyka- uczestnicy ćwiczą na sobie
·         Masaż niemowlęcia- film
·         Masaż twarzy -pokaz-praktyka
·         Masaż dłoni- pokaz-praktyka
·         Masaż stopy- pokaz- praktyka
·         Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP