AAC II stopień - Edukacja dzieci niemówiących

ADRESACI: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi . Zalecane jest, by uczestnicy szkolenia brali wcześniej udział w szkoleniu wprowadzającym.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 20 godzin (2 dni)

CENA: 690 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin: nie ustalony

Max. ilość uczestników: 26 osób

ProwadzącyAlina Smyczek

Alina Smyczek – ukończyła studia pedagogiczne na UJ w Krakowie, jest
dyplomowanym logopedą, a także nauczycielem dyplomowanym. Pracuje z dziećmi
z wieloraką niepełnosprawnością z poważnymi zaburzeniami komunikacji w Zespole
Szkół Nr 11 w Krakowie (obecnie w grupach przedszkolnych i szkolnych z dziećmi
z zaburzeniami funkcji OUN) oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Autorka licznych publikacji a także wystąpień na konferencjach również poza
granicami kraju. Alina Smyczek jest beneficjentką stypendium Międzynarodowego
Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence
Program, odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji
w Kalifornii. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”,
prezesem Zarządu III i IV kadencji, jest także członkiem komisji eksperckich MEN
ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
Projektuje i prowadzi zajęcia dla studentów w Krakowie, Łodzi i Warszawie a także
wiele szkoleń dla nauczycieli w całym kraju.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do:
- diagnozy indywidualnego systemu komunikacji osoby niemówiącej,
-weryfikacji budowania osobistych pomocy do komunikacji z uwzględnieniem wiodących strategii komunikacyjnych, zasad językowych i technicznych,
- planowania i wspomagania rozwoju językowego niemówiących dzieci
- posługiwania się strategią edukacyjną zwaną Modelem Uczestnictwa, która pomaga konstruować zajęcia edukacyjne z użyciem pomocy do komunikacji odpowiednich pod względem słownikowym, językowym i pragmatycznym,
- używania techniki czytania uczestniczącego: dobierania tekstów, konstruowania książek, dobierania sposobów czytania tak, by uczestnictwo osoby niemówiącej było optymalne dla rozwoju językowego,
- rozumienia procesu nauki funkcjonalnych umiejętności czytania i pisania u osób niemówiących i stosowania odpowiednich strategii z użyciem AAC w toku edukacji,
- projektowania gier matematycznych i adaptowania tablic uczestnictwa tak, by uczniowie uczyli się używania pojęć matematycznych,
- planowania edukacji uczniów niemówiących z uwzględnieniem ich potrzeb komunikacyjnych i językowych

Podczas szkolenia uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach dzięki którym nabywają praktyczne umiejętności i kompetencje w stosowaniu proponowanych technik z użyciem AAC.

Program szkolenia:

•    Diagnoza indywidualnego systemu komunikacji i weryfikacja osobistych pomocy do komunikacji

•    Poszerzanie umiejętności językowych

•    Model uczestnictwa jako podstawowa strategia edukacyjna

•    Tablice uczestnictwa.

•    Wprowadzenie dzieci niemówiących w świat książek.

•    Czytanie uczestniczące.

•    Poszukiwanie dróg nauki czytania i pisania uczniów niemówiących .

•    Nauka pojęć i umiejętności matematycznych z użyciem znaków.

•    Adaptowane gry matematyczne.

•    Planowanie edukacji uczniów niemówiących; rozkład materiału, a nauka porozumiewania się.

•    Tablice tematyczne.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP