Integracja sensoryczna I stopień

Integracja sensoryczna I stopień - na razie nie jest planowana organizacja szklolenia SI

Szkolenie jest prowadzone we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie

Szkolenie I i II stopnia trwa 180 godzin ( wykłady i ćwiczenia)

Ukończenie kursu II stopnia, zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI daje uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej

Miejsce szkolenia –  Katowice/Chorzów

Cena: - zgodna z ceną w Stowarzyszeniu

Termin: nie ustalony

Prowadzący: M. Okrzasa, M. Kamienik

II stopień SIzapisy przez Stowarzyszenie SI z Warszawy - www.pstis.pl

Firma EgoSelect nie organizuje II-go stopnia SI !!!

Wybrane tematy kursów integracji sensorycznej

 1. Twórca teorii integracji sensorycznej,
 2. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (założenia metodologiczne, definicje)
 3. Historia i teraźniejszość teorii integracji sensorycznej (przegląd badań w zakresie integracji sensorycznej)
 4. Główne założenia integracji sensorycznej (pryncypia z zakresu neurologii, psychologii klinicznej, psychologii wychowawczej, pedagogiki specjalnej)
 5. Diagnoza i opracowanie wyników (omówienie, prezentacja testów)
 6. Układ nerwowy i systemy sensoryczne (przebieg procesów integracji sensorycznej w układzie nerwowym, główne centra procesów integracji sensorycznej)
 7. Budowa i funkcjonowanie układów sensorycznych
 8. Wpływ procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie człowieka (reakcje posturalne, napięcie mięśni, rozwój odruchowy, funkcje okoruchowe, koordynacja ruchów, mowa, percepcja ciała, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa, uwaga, orientacja przestrzenna i inne)
 9. Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka spowodowane dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej (ruch, zachowanie, emocje)
 10. Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej (autyzm, zespoły genetyczne, ADHD, MPDz, zespół Aspergera, Dysleksja, Dysgrafia i inne)
 11. Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego dziecka (omówienie technika badania)
 12. Obserwacja kliniczna (technika badania, ocena, wykorzystanie wyników badania w diagnozie zaburzeń integracji sensorycznej)
 13. Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej techniki prowadzenia, komentarz, analiza wyników
 14. Inwentarz percepcji czuciowej (technika badania)
 15. Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej u dzieci autystycznych
 16. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej i główne wskaźniki do terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 17. Wczesne rozpoznawanie i terapia obronności dotykowej u dzieci i młodzieży
 18. Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia)
 19. Uwagi o stymulacji sensorycznej niemowląt z grupy ryzyka
 20. Diagnoza zaburzeń syndromu modulacji sensorycznej, interpretacja i wskazówki do terapii dzieci z ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, upośledzenie umysłowe, uogólnione zaburzenia rozwojowe)
 21. Diagnoza syndromu – dyspraksja
 22. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z kruchością chromosomu X
 23. Obniżony poziom graficzny przyczyny terapia
 24. Diagnoza dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami werbalno-słuchowymi (zaburzenia mowy)
 25. Deficyty integracji sensorycznej u dzieci z zespołem Downa - wskazówki do terapii
 26. Opracowanie wyników Południowokalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej
 27. Budowa programów terapii i techniki terapeutyczne w zaburzeniach integracji sensorycznej związanych z podwrażliwością układu przedsionkowo-proprioceptywnego (zaburzenia mowy, trudności w czytaniu, zaburzenia geafomotoryczne inne)
 28. Terapia deficytu obustronnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności; przekraczanie linii środkowej ciała
 29. Terapia obronności dotykowej i dyspraksji
 30. Warunki do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja
 31. Uwagi do analizy wyników obserwacji klinicznej, badań testami i ich opracowania pisemnego
 32. Zalecenia dla rodziców dzieci z niepewnością grawitacyjną , obronnością dotykową (szkoła, dom, podróż, pielęgnacja, samoobsługa) doświadczenia własne terapeutów- instruktorów
 33. Jak wyjaśniać rodzicom, nauczycielom, lekarzom integrację sensoryczną i jej zaburzenia
 34. Prezentacja konkretnych przypadków (diagnoza, opis badań, program terapii, zastosowane ćwiczenia itd. Dzieci z autyzmem, dysleksją , mpdz, zaburzeniami mowy, ADHD, kruchość chromosomu X itd. Doświadczenia własne z terapii instruktorów prowadzących szkolenie)
 35. Jeszcze wiele innych tematów bardziej szczegółowych
 36. Filmy (archiwalne i najnowsze z terapii integracji sensorycznej)
 37. Dostęp do biuletynów wydawanych przez Stowarzyszenie (zawierają wiele informacji praktycznych i teoretycznych wydawane od 6 lat).

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP