Dziecko z zaburzeniami podstawowego napięcia posturalnego

Adresaci: psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, nauczyciele wychowania przedszkolnego i zintegrowanego, pedagodzy, inni specjaliści pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych.

Czas trwania szkolenia: 9 godzin ( 9.00- 18.00 )

Cena: 300 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin: nie ustalony

Max. ilość uczestników: 20 osób

Prowadzący: Alicja Salwach

mgr Alicja Salwach- Fizjoterapeuta z 5-cio letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, genetycznymi oraz metabolicznymi. Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Terapeuta Integracji Sensorycznej, surdo i tyflopedagog, terapeuta NDT Bobath.
Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie: fizjoterapii dziecka ryzyka, rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 msc., terapii ręki I i II stopień, Kinesiology Taping, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii behawioralnej dzieci autystycznych I i II stopień, Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) i inne.
W pracy zawodowej prowadzi terapię pedagogiczną nastawioną na rozwój poznaczy oraz społeczny dzieci autystycznych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami rozwojowymi, fizjoterapię, terapię Integracji Sensorycznej oraz diagnozy rozwoju sensomotorycznego dzieci. Pisze programy autorskie ćwiczeń usprawniających sferę ruchową dzieci będących w terapii.
W trakcie swojej praktyki realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeuta i terapeuta NDT Bobath.

Program szkolenia:

1.    Klasyfikacja podstawowego napięcia posturalnego i przyczyny jego zaburzeń.

2.    Wpływ zaburzeń podstawowego napięcia posturalnego na rozwój sensomotoryczny dziecka, ocena ilościowa i jakościowa zaburzeń.

3.    Normalizacja napięcia mięśniowego, zasady postępowania terapeutycznego:
- ćwiczenia i zajęcia ruchowe prowadzące do normalizacji napięcia mięśniowego oraz wyrównania zaburzeń sensorycznych u małego dziecka oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
- techniki pielęgnacji dziecka w okresie niemowlęcym wspomagające rozwój sensomotoryczny

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP