Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne - I stopień

Adresaci: nauczyciele szkól, przedszkoli, żłobków, wychowawcy, rodzice, rodziny zastępcze i adopcyjne, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, pracownicy świetlic terapeutycznych.

Czas trwania szkolenia: 13 godzin dydaktycznych - 1 dzień szkolenia- 8.30-18.30

Szkolenie jest intensywne, składa się głównie z zajęć praktycznych, więc należy być wypoczętym!

Poniewaz szkolenie jest 1-dniowe konieczna jest pełna frekwencja na zajęciach!!!

Cena: 420 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do prowadzenia zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Udział nie uprawnia do prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Termin:  25.09.2021        

Miejsce szkolenia:
Katowice-Podlesie ( grupa powyżej 20 osób) lub Mikołów ( grupa do 20 osób)

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia.

Max. ilość uczestników: 30 osób

Wymagany jest wygodny, sportowy strój (ćwiczymy boso lub w skarpetkach)

Prowadzący: 
Małgorzata Mroziak

mgr Małgorzata Mroziak

•    od roku 2000 licencjonowana trenerka Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation,
•    pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana,
•    z zamiłowania i wykształcenia logopeda pracujący od 1995,
•    pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od roku 1995, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
•    stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership – pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA,
•    terapeutka ręki,
•    z powołania nauczyciel nauczania początkowego, Uniwersytet Śląski.

Program:

•    Prezentacja prowadzącego oraz uczestników.
•    Geneza Ruchu Rozwijającego- Rudolf Laban, Weronika Sherborne.
•    Filozofia i zastosowanie metody.
•    Zasady obowiązujące w  Ruchu Rozwijającym.
•    Obserwacja- wykorzystanie, narzędzia.
•    Rodzaje ruchu-teoria i praktyka:
a/ ruch prowadzący do poznania ciała+ sesja ruchowa
b/ poznawanie i poruszanie się w przestrzeni+ sesja ruchowa
c/ tworzenie relacji z partnerem+ sesja ruchowa
d/ ruch prowadzący do współdziałania w grupie + sesja ruchowa
•    Czynności wykorzystywane w pracy.
•    Rodzaje relacji:
a/ ruch „z”
b/ ruch „przeciwko”
c/ ruch „razem”
•    Film prezentujący zajęcia Ruchu Rozwijającego.

Korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego:

•    Pozwala poznać swoje ciało i kontrolować je co buduje zaufanie do siebie i poczucie bezpieczeństwa.
•    Zaspokaja naturalną potrzebę ruchu.
•    Rozwija umiejętności społeczne.
•    Uczy jak działać w grupie.
•    Wzmacnia poczucie własnej wartości.
•    Pozawala się zrelaksować.
•    Wyzwala uśmiech i radość.
•    Rozwija i pobudza twórcze działanie i myślenie.
•    Pozwala być równoprawnym członkiem grupy.
•    Uczy koncentracji na zadaniu.
•    Daje uczucie spełnienia i zadowolenia z siebie i swoich osiągnięć.
•    Wyrabia i utrwala poczucie tożsamości.
•    Buduje zaufanie do siebie i partnerów.
•    Uczy prawidłowej komunikacji uznawania potrzeb innych.
•    Wyrabia poczucie odpowiedzialności za siebie i partnera.
•    Redukuje stres i napięcia.
•    Integruje grupę.
•    Jest bardzo diagnostyczny.
•    Jest dostępny dla każdego.
•    Jest bardzo lubiany przez wszystkich uczestników, w pełni angażuje uwagę.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP