Wczesne wspomaganie rozwoju - ocena rozwoju dziecka do 2 roku życia

Adresaci: logopedzi, fizjoterapeuci, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej, inni specjaliści pracujący z niemowlętami i małymi dziećmi (do 2 roku życia) w placówkach służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych i ośrodkach terapeutycznych.

Czas trwania szkolenia: 9 godzin (9.00- 18.00)

Cena: 300 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Miejsce szkolenia: Katowice

Termin: nie ustalony

Max. ilość uczestników: 20 osób

Prowadzący: Alicja Salwach

mgr Alicja Salwach- Fizjoterapeuta z 5-cio letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, genetycznymi oraz metabolicznymi. Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Terapeuta Integracji Sensorycznej, surdo i tyflopedagog, terapeuta NDT Bobath.
Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie: fizjoterapii dziecka ryzyka, rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 msc., terapii ręki I i II stopień, Kinesiology Taping, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii behawioralnej dzieci autystycznych I i II stopień, Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) i inne.
W pracy zawodowej prowadzi terapię pedagogiczną nastawioną na rozwój poznaczy oraz społeczny dzieci autystycznych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami rozwojowymi, fizjoterapię, terapię Integracji Sensorycznej oraz diagnozy rozwoju sensomotorycznego dzieci. Pisze programy autorskie ćwiczeń usprawniających sferę ruchową dzieci będących w terapii.
W trakcie swojej praktyki realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeuta i terapeuta NDT Bobath.

Program szkolenia:

1.    Rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszym roku życia
– prawidłowy rozwój dziecka
- obserwowane nieprawidłowości mogące wystąpić w tym okresie.
- konsekwencje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym w okresie niemowlęcym na dalszy rozwój dziecka.

2.    Rozwój reflektoryczny dziecka w pierwszym roku życia
- charakterystyka odruchów w pierwszym roku życia
- możliwe zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka spowodowane nieprawidłowym rozwojem reflektorycznym.

3.    Ocena funkcjonalna i diagnoza dziecka do 2 roku życia.

4.    Metody i techniki wczesnego oddziaływania na rozwój dziecka

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP