AAC w praktyce- „Lepiej funkcjonuję – gdy się ze mną komunikujesz!

ADRESACI: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący  z osobami niemówiącymi.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  9.00-17.00 ( 1 dzień)

CENA: 490 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

MIEJSCE SZKOLENIA: 16.05.2020 Katowice

MAX. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 25 osób

PROWADZĄCY:  Barbara Pietrowska

mgr Barbara Pietrowska
Jest nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem specjalnym wieloprofilowego usprawniania, a także pedagogiem społecznym oraz logopedą. Posiada kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w szkole podstawowej oraz w gimnazjum a także jako wychowawca świetlicy w szkole specjalnej. Przez 8 lat pracowała w zespole szkół specjalnych jako nauczyciel – wychowawca, logopeda oraz terapeuta AMK.  Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel-wychowawca w oddziale specjalnym oraz terapeuta WWR i rewalidant.

Swoją wiedzę oraz doświadczenia zdobyte dzięki codziennej praktyce terapeutycznej  prezentuje podczas konferencji, warsztatów a także zajęć prowadzonych dla studentów studiów podyplomowych oraz w ramach artykułów naukowych.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma charakter praktyczny. Oparte jest na przykładach praktycznego zastosowania technik AAC w codziennej pracy z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się. Celem jest zainspirowanie uczestników do wejścia w świat totalnej komunikacji, tak by każde dziecko z trudnościami w porozumiewaniu się miało szanse na rozwój komunikacji na miarę jego potrzeb i optymalnych możliwości.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I
- Komunikacja wspomagająca (augmentatywna)  i alternatywna  – wprowadzenie/terminologia.
- Przegląd systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej stosowanych w Polsce.
- Zasady stosowane w AAC.
- Mity i Fakty dotyczące pracy z wykorzystaniem AAC.

Moduł II
- Wczesny rozwój komunikowania się i interakcji społecznych.
- Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka.
- Wyznaczanie celów terapeutycznych w zakresie komunikacji.

Moduł III
- Diagnoza umiejętności porozumiewania się.
- Metodyka wprowadzania systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
- Strategie komunikacji.
- Budowanie słownika.

Moduł IV
- Proste pomoce do porozumiewania się.
- Prezentacja i wykonanie pomocy.
- Dobór słownictwa. Wybrane techniki nauki używania znaków.
- Programowanie terapii.
- Współpraca między specjalistami a domem rodzinnym – założenia.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP