Co ma ucho do gadania?

ADRESACI: logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, studenci logopedii.

TERMIN SZKOLENIA:  2021

MIEJSCE SZKOLENIA: Katowice

LICZBA GODZIN: 10 godz. dydaktycznych

CENA:  450 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

PROWADZĄCA
mgr Magdalena Mazur

Surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała fanka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, jeden z redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska", dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

PROGRAM:

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
•    Jak słyszymy – anatomia i fizjologia ucha.
•    Pierwotne i wtórne czynniki uszkadzające słuch – wywiad
z rodzicem/opiekunem pacjenta: prenatalny, okołoporodowy, postnatalny. Czynniki mogące uszkodzić słuch pacjenta, analiza dokumentacji  medycznej.
•    Rodzaje niedosłuchów.
•    Rozwój mowy dziecka z niedosłuchem.
•    Współzależność niedosłuchu z wadami zgryzu.
•    Słów kilka o protezach słuchu: aparaty słuchowe, implanty ślimakowe.
•    Grupa pacjentów szczególnie narażona na problemy ze słuchem – przykłady
i ich specyfika.
•    Chroń swój słuch – możliwe sytuacje uszkadzające słuch i sposoby ich profilaktyki.
•    Mowa czynna  bierna– zaburzona artykulacja  głosek w przypadku niedosłuchu.
•    Słuch – własne wyniki badań otoskopem, tympanometrycznych
i audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
•    Współpraca ze specjalistami
•    Opracowywanie informacji po badaniach

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

•    Co powinien wiedzieć logopeda o badaniach słuchu i interpretacji ich wyników – demonstrowanie badań na własnym sprzęcie diagnostycznym:

- Otoskop prawdę Ci powie – jak poprawnie wykonać badanie otoskopem i zinterpretować jego wynik. Uczestnicy szkolenia uczą się wykonywania badania w parach.
- „Piramidy” tympanometrii – co mówią nam wyniki badania tympanometrycznego – wykonanie badania uczestnikom szkolenia z wydrukiem jego wyników.
- Tajemnicze skróty dB i Hz – audiogram, demonstracja badania, analiza i interpretowanie wyników.
- Dla kogo audiometria obrazkowa – demonstracja badania.
- Co z tym bananem? – Co i dlaczego powinniśmy wiedzieć o paśmie dźwięków mowy ludzkiej.
- Co to za słupki? – nauka interpretowania wyników otoemisji akustycznej.
- Nie taki ABR straszny – analiza badania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (od ang. auditory brainstem response)

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP