AAC - Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących

Adresaci: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący  z osobami niemówiącymi.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin (2 dni)

Cena: 790 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Miejsce I TERMIN szkolenia: Katowice  11-12.12. 2021

Max. ilość uczestników: 25 osób

Prowadzący: Alina Smyczek

mgr Alina Smyczek – ukończyła studia pedagogiczne na UJ w Krakowie, jest
dyplomowanym logopedą, a także nauczycielem dyplomowanym. Pracuje z dziećmi
z wieloraką niepełnosprawnością z poważnymi zaburzeniami komunikacji w Zespole
Szkół Nr 11 w Krakowie (obecnie w grupach przedszkolnych i szkolnych z dziećmi
z zaburzeniami funkcji OUN) oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Autorka licznych publikacji a także wystąpień na konferencjach również poza
granicami kraju. Alina Smyczek jest beneficjentką stypendium Międzynarodowego
Stowarzyszenia Komunikacji Wspomagającej (ISAAC) Teacher in Residence
Program, odbyła półroczny staż w szkole dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji
w Kalifornii. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia „Mówić bez słów”,
prezesem Zarządu III i IV kadencji, jest także członkiem komisji eksperckich MEN
ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju.
Projektuje i prowadzi zajęcia dla studentów w Krakowie, Łodzi i Warszawie a także
wiele szkoleń dla nauczycieli w całym kraju.

Szkolenie bazuje na przykładach zaczerpniętych z terapii dzieci na poziomie wczesnego wspomagania rozwoju, w wieku przedszkolnym i szkolnym, jednak prezentowane zasady i metodyka dają się wykorzystać także ze starszymi pacjentami. Szkolenie wprowadza w zagadnienia AAC, dostarcza podstawowych informacji teoretycznych, porządkuje wiedzę uczestników, ale przede wszystkim koncentruje się na umiejętnościach praktycznych.

Na szkoleniu uczestnik może się nauczyć:

 1.  oceniać dojrzałość osoby do komunikacji symbolicznej,
 2.  oceniać zasadność zastosowania AAC,
 3.  planować pracę terapeutyczną na poziomie przedsymbolicznym i symbolicznym,
 4.  dobierać odpowiednio słownictwo na pierwszych etapach terapii,
 5.  wprowadzać znaki manualne i graficzne,
 6.  dobierać i stosować strategie komunikacji,
 7. projektować proste pomoce: tablice wyboru, uczestnictwa, kontekstowe,
 8. stosować różne techniki nauczania komunikacji z użyciem znaków.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Wprowadzenie do AAC: filozofia, użytkownicy, indywidualny system komunikacji. Rodzaje znaków.
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka;
 • Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. I
 • Wspomaganie umiejętności komunikowania się na poziomie przedsymbolicznym. Planowanie pracy.
 • Rozpoznawanie możliwości porozumiewania się dziecka cz. II. Planowanie pracy.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej. cz. I – budowanie środowiska językowego. Techniki dostępu i strategie komunikacji.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. II – wprowadzanie znaków i kształtowanie pojęć.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. III -  pomoce do porozumiewania się. Dobór słownictwa. Rozszerzanie kompetencji komunikacyjnych i językowych.
 • Metodyka wprowadzania komunikacji wspomagającej i alternatywnej, cz. IV -  Osobiste pomoce do porozumiewania się. Słownictwo rdzeniowe i dalsze (szczegółowe).

Uczestnik będzie miał okazję zobaczyć dziesiątki gotowych pomocy do porozumiewania się, a także fragmenty filmowe ukazujące dzieci uczące się AAC na różnych etapach umiejętności i pracę terapeutyczną.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP