Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z autyzmem

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, specjaliści zajmujący się dziećmi z autyzmem.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin),  9.00-17.00

Cena: 390 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: nie ustalony

Miejsce szkolenia:
Katowice, w przypadku szkoleń zamkniętych cała Polska

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Max. ilość uczestników: 25 osób

ProwadzącyAlicja Salwach

mgr Alicja Salwach- Fizjoterapeuta z 5-cio letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, genetycznymi oraz metabolicznymi. Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Terapeuta Integracji Sensorycznej, surdo i tyflopedagog, terapeuta NDT Bobath.
Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie: fizjoterapii dziecka ryzyka, rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 msc., terapii ręki I i II stopień, Kinesiology Taping, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii behawioralnej dzieci autystycznych I i II stopień, Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) i inne.
W pracy zawodowej prowadzi terapię pedagogiczną nastawioną na rozwój poznaczy oraz społeczny dzieci autystycznych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami rozwojowymi, fizjoterapię, terapię Integracji Sensorycznej oraz diagnozy rozwoju sensomotorycznego dzieci. Pisze programy autorskie ćwiczeń usprawniających sferę ruchową dzieci będących w terapii.
W trakcie swojej praktyki realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeuta i terapeuta NDT Bobath.

Program szkolenia:

1.    Charakterystyka autyzmu oraz funkcjonowania dzieci z autyzmem
2.    Wprowadzenie do teorii terapii behawioralnej
3.    Ocena behawioralna i wybór zachowań modyfikowanych.
- zastosowanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R jako narzędzia do konstruowania celów terapeutycznych,
- wybór celów terapii,
- dobór metod pracy
4.    Strategie proaktywne zwiększające motywację.
5.    Techniki kształtowania kompetencji komunikacyjnych oraz rozwijanie zachowań deficytowych
- Metoda wyodrębnionych prób
- Uczenie incydentalne
- Łańcuchy zachowań
6.    Techniki redukcji zachowań trudnych.
7.    Generalizacja nabytych umiejętności
8.    Deficyty sensoryczne leżące u podstaw zachowania dzieci z autyzmem
- analiza zaburzeń sensorycznych
- techniki redukujące zachowania zakłócające naukę

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP