Terapia ręki -I i II stopień

1 DZIEŃ -PEŁNE UPRAWNIENIA


miejsce: Katowice
termin: 26. 10. 2019
     
AAC- komunikowanie się dzieci niemówiących

NOWOŚĆ!  1 DZIEŃ!
miejsce: Mikołów/ Katowice
termin:  09. 11. 2019

 

 

Dyzartria wyzwaniem logopedy - terapeuty

NOWOŚĆ!
miejsce: Katowice
termin:  12. 10. 2019

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I st.

1 DZIEŃ -PEŁNE UPRAWNIENIA

miejsce: Katowice
terminy: 26. 10. 2019
              
zobacz więcej szkoleń
Stymulacja Systemu Taktylnego


NOWOŚĆ!
miejsce: Katowice
termin:  17. 11. 2019
          
Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD

DLA LOGOPEDÓW!
miejsce: Katowice
termin: 26. 10. 2019

KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcj....


miejsce:Katowice (9.00-15.00)
termin:  7. 12. 2019