Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem

Adresaci: absolwenci kursu stopnia I Ruchu Rozwijającego W. Sherborne pracujący z osobami autystycznymi, cechami autyzmu, osobami głęboko upośledzonymi, rodziców dzieci z ASD (Autism Syndrome Disorder), którzy ukończyli I stopień szkolenia R.R. Weroniki Sherborne

Czas trwania szkolenia:
 9 godzin dydaktycznych
1 dzień szkolenia- 9.00-16.00

Szkolenie jest intensywne, zaplanowane są także zajęcia praktyczne.
Poniewaz szkolenie jest 1-dniowe konieczna jest pełna frekwencja na zajęciach!!!

Cena: 290 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

 

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do prowadzenia zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu. Nie uprawnia do prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Termin: 
 nie ustalony

Miejsce szkolenia: Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia.

Max. ilość uczestników: 30 osób

Wymagany jest wygodny, sportowy strój (ćwiczymy boso lub w skarpetkach)

Prowadzący: Małgorzata Mroziak

mgr Małgorzata Mroziak

•    od roku 2000 licencjonowana trenerka Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation,
•    pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana,
•    z zamiłowania i wykształcenia logopeda pracujący od 1995,
•    pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od roku 1995, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
•    stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership – pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA,
•    terapeutka ręki,
•    z powołania nauczyciel nauczania początkowego, Uniwersytet Śląski.

Program:

•    Charakterystyka autyzmu Kannera i zespołu Aspergera.
•    Cele pracy i potrzeby osób z ASD zaspokajane przez metodę Ruchu Rozwijającego.
•    Organizacja i planowanie zajęć.
•    Brytyjskie doświadczenia w pracy z osobami ze znacznymi zaburzeniami ASD.
•    Praca z dzieckiem z ASD wyżej funkcjonującym.
•    Filmy prezentujące pracę z osobami autystycznymi.
•    Sesje ruchowe wykorzystujące aktywności przydatne do pracy z osobami z ASD.
•    Wspólne opracowanie scenariusza sesji ruchowej dla osób z ASD.

Korzyści:
•    Rozpoznanie potrzeb osób z autyzmem.
•    Dostosowanie metody do specyficznych ich potrzeb.
•    Tworzenie własnych aktywności zgodnie z celami terapeutycznych.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP