R. R. Weroniki Sherborne – II stopień

Adresaci: absolwenci kursu stopnia I prowadzonych przez licencjonowanych trenerów ISCO

Czas trwania szkolenia: 13 godzin dydaktycznych - 1 dzień szkolenia- 8.30-18.30

Szkolenie jest intensywne, składa się głównie z zajęć praktycznych, więc należy być wypoczętym!

Poniewaz szkolenie jest 1-dniowe konieczna jest pełna frekwencja na zajęciach!!!

Cena: 390 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do prowadzenia zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Nie uprawnia do prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Termin:  do ustalenia

Miejsce szkolenia: Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia.

Max. ilość uczestników: 30 osób

Wymagany jest wygodny, sportowy strój (ćwiczymy boso lub w skarpetkach)


Prowadzący: 

mgr Małgorzata Mroziak
•    od roku 2000 licencjonowana trenerka Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation,
•    pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana,
•    z zamiłowania i wykształcenia logopeda pracujący od 1995,
•    pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od roku 1995, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
•    stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership – pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA,
•    terapeutka ręki,
•    z powołania nauczyciel nauczania początkowego, Uniwersytet Śląski.

Program:

Część teoretyczna
1.    Analiza teorii ruchu Rudolfa Labana.
2.    Planowanie.
3.    Omawianie sytuacji problematycznych, z którymi spotykają się nauczyciele Ruchu Rozwijającego w praktyce.

Część praktyczna
1.    Konstruowanie i analiza scenariuszy zajęć.
2.    Tworzenie własnych aktywności ruchowych.
3.    Aktywności ruchowe przedstawione z perspektywy analizy ruchu Rudolfa Labana (kierunki, związek z grawitacją, cechy ruchu- ciężar, przepływ, przestrzeń, czas).
4.    Prowadzenie przez uczestników stworzonych przez nich aktywności ruchowych w grupie.
5.    Dokonywanie obserwacji i opisu ruchu.

Korzyści z ukończenia szkolenia II-go stopnia:
Uczestnicy posiadają kompendium wiedzy pozwalające na w pełni profesjonalne, terapeutyczne lub edukacyjne stosowanie metody zgodnie z indywidualnymi potrzebami swoich podopiecznych ustalonych poprzez obserwację, samodzielne tworzenie aktywności ruchowych zgodnie z istniejącymi potrzebami. Doświadczanie aktywności ruchowych z perspektywy analizy ruchu Labana pozwala odkryć własne preferencje ruchowe mające wpływ na styl pracy oraz pozwalające na samodoskonalenie.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP