Specyficzne zaburzenia sensomotoryczne wpływające na funkcjonowanie dziecka

Adresaci: szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, rehabilitantów, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych i innych osób pracujących z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (12 godzin),
I dzień 9.00-17.00, II dzień 9.00- 14.00 – zajęcia warsztatowe

Cena: 350 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Termin: nie ustalony

Miejsce szkolenia:
Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Max. ilość uczestników: 25 osób

Prowadzący: Alicja Salwach

mgr Alicja Salwach- Fizjoterapeuta z 5-cio letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi, genetycznymi oraz metabolicznymi. Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Terapeuta Integracji Sensorycznej, surdo i tyflopedagog, terapeuta NDT Bobath.
Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie: fizjoterapii dziecka ryzyka, rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 msc., terapii ręki I i II stopień, Kinesiology Taping, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapii behawioralnej dzieci autystycznych I i II stopień, Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) i inne.
W pracy zawodowej prowadzi terapię pedagogiczną nastawioną na rozwój poznaczy oraz społeczny dzieci autystycznych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami rozwojowymi, fizjoterapię, terapię Integracji Sensorycznej oraz diagnozy rozwoju sensomotorycznego dzieci. Pisze programy autorskie ćwiczeń usprawniających sferę ruchową dzieci będących w terapii.
W trakcie swojej praktyki realizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz fizjoterapeuta i terapeuta NDT Bobath.

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z wyrównywaniem zaburzeń sensomotorycznych u dzieci.

Dzień I
1. Rozwój sensomotoryczny dziecka w pierwszych 2 latach życia
•    omówienie rozwoju dziecka w pierwszych 2 latach życia
•    omówienie wybranych odruchów pierwotnych

2. Zmysł równowagi - podstawowe zmysły odpowiedzialne za prawidłowe reakcje posturalne i napięcie mięśniowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
•    układ przedsionkowy
•    układ proprioceptywny
•    wpływ ruchu i równowagi na percepcję wzrokową i słuchową
•    omówienie i demonstracja prostych testów diagnozujących zmysł równowagi

3. Układ dotykowy
•    wpływ zaburzeń w obrębie zmysłu dotyku na rozwój motoryczny i emocjonalny
•    objawy nieprawidłowego funkcjonowania systemy dotykowego

4. Wpływ nie w pełni zintegrowanych odruchów pierwotnych na kompetencje szkolne
•    zaburzenia posturalne a trudności w uczeniu się
•    wpływ nie wygaszonych odruchów pierwotnych na trudności w uczeniu się
•    demonstracja sposobów oceny stopnia integracji wybranych odruchów

Dzień II
1. Ćwiczenia usprawniające reakcję posturalne
•    trening równoważny u dziecka z użyciem przyborów, sprzętu rehabilitacyjnego i bez przyborów.
•    zabawy rozwijające zmysł równowagi i stabilizację posturalną

2. Stymulacja układy proprioceptywnego
•    wyciszająca i organizująca stymulacja układ nerwowy
•    zabawy rozwijające świadomość ciała, planowanie motoryczne oraz koordynacje.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP