Terapia ręki - I stopień podstawowy i II stopień zaawansowany

Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, studenci tych kierunków oraz rodzice dzieci z trudnościami
w zakresie małej motoryki, a także wszyscy zainteresowani tematyką usprawniania ręki.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada pełne uprawnienia pozwalające na samodzielne prowadzenie diagnozy i terapii ręki.

Szkolenie jest intensywne, jest dużo ćwiczeń, warto mieć wygodny strój nieograniczający ruchów.

Czas trwania szkolenia: 9.00-17.00  (1 dzień)

Termin: 31. 10. 2020 

Cena: 490  - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Miejsce szkolenia
Katowice  ( około miesiąc przed szkoleniem poinformujemy czy szkolenie odbędzie się stacjonarnie czy w wersji online na Platformie szkoleniowej)

Maksymalna ilość uczestników: 20-25 osób w wersji online do 50 osób

Prowadzący:

mgr Małgorzata Raś 
Fizjoterapeuta i pedagog. Terapeuta metody Integracji Sensorycznej, PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) oraz FDM – Model Zniekształcenia Powięzi. Doświadczony terapeuta i praktyk, pracuje z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi: z zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniami układu nerwowego, ze spektrum autyzmu i różnymi zespołami genetycznymi.
Ukończyła wiele szkoleń i kursów dotyczących rozwoju ruchowego i sensorycznego dziecka oraz komunikacji dzieci niemówiących (AAC).

Opis szkolenia:
Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat usprawniania kończyny górnej, ze szczególnym naciskiem na diagnostykę oraz terapię ręki dzieci z różnymi zaburzeniami. Podczas szkolenia zostaną omówione specyficzne czynniki wpływające na aktywność motoryki małej. W znacznej mierze program kursu obejmuje zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu budowy anatomicznej kończyny górnej. Ponadto w celu opanowania wiedzy zdobytej w części teoretycznej, przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne, w trakcie których kursanci będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić diagnozę i ustalić program terapeutyczny dziecka z określonym zaburzeniem.

Program szkolenia:
1.    Obalenie mitów oraz główne założenia terapii ręki u dzieci.
2.    Rozwój motoryczny dziecka w kontekście terapii ręki.
3.    Anatomia i biomechanika obręczy barkowej i kończyny górnej.
4.    Wpływ wybranych jednostek chorobowych oraz zaburzeń pracy OUN na obszar motoryki małej.
5.    Główne struktury OUN zaangażowane w procesy przetwarzania sensorycznego
w odniesieniu do funkcjonowania ręki.
6.    Rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej.
7.    Diagnostyka w zakresie usprawniania ręki.
8.    Zasady i planowanie procesu terapeutycznego.
9.    Propozycje ćwiczeń, zabaw i stymulacji wykorzystywanych w terapii ręki.
10.  Analiza pomocy i sprzętów stosowanych w zakresie usprawniania małej motoryki.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP