Terapia ręki - I stopień podstawowy i II stopień zaawansowany

Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, logopedzi, studenci tych kierunków oraz rodzice dzieci z trudnościami
w zakresie małej motoryki, a także wszyscy zainteresowani tematyką usprawniania ręki.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada pełne uprawnienia pozwalające na samodzielne prowadzenie diagnozy i terapii ręki.

Szkolenie jest intensywne, jest dużo ćwiczeń, warto mieć wygodny strój nieograniczający ruchów.

Czas trwania szkolenia: 9.00-17.00  (1 dzień)

Termin: 23.10. 2021

Cena: 490  - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawoweCertyfikat - uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii.
CENA SZKOLENIA ONLINE - 450 zł cena obejmuje udział w zajęciach online, materiały szkoleniowe do pobrania, Certyfikat elektroniczny- uprawnia do prowadzenia diagnozy i terapii.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

Miejsce szkolenia
: Katowice lub ONLINE  (w zależności od sytuacji epidemicznej)

Maksymalna ilość uczestników: 20-25 osób w wersji online do 50 osób

Prowadzący:

mgr Małgorzata Raś 
Fizjoterapeuta i pedagog. Terapeuta metody Integracji Sensorycznej, PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) oraz FDM – Model Zniekształcenia Powięzi. Doświadczony terapeuta i praktyk, pracuje z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi: z zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniami układu nerwowego, ze spektrum autyzmu i różnymi zespołami genetycznymi.
Ukończyła wiele szkoleń i kursów dotyczących rozwoju ruchowego i sensorycznego dziecka oraz komunikacji dzieci niemówiących (AAC).

Opis szkolenia:
Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat usprawniania kończyny górnej, ze szczególnym naciskiem na diagnostykę oraz terapię ręki dzieci z różnymi zaburzeniami. Podczas szkolenia zostaną omówione specyficzne czynniki wpływające na aktywność motoryki małej. W znacznej mierze program kursu obejmuje zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi informacjami z zakresu budowy anatomicznej kończyny górnej. Ponadto w celu opanowania wiedzy zdobytej w części teoretycznej, przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne, w trakcie których kursanci będą mieli okazję samodzielnie przeprowadzić diagnozę i ustalić program terapeutyczny dziecka z określonym zaburzeniem.

Program szkolenia:
1.    Obalenie mitów oraz główne założenia terapii ręki u dzieci.
2.    Rozwój motoryczny dziecka w kontekście terapii ręki.
3.    Anatomia i biomechanika obręczy barkowej i kończyny górnej.
4.    Wpływ wybranych jednostek chorobowych oraz zaburzeń pracy OUN na obszar motoryki małej.
5.    Główne struktury OUN zaangażowane w procesy przetwarzania sensorycznego
w odniesieniu do funkcjonowania ręki.
6.    Rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej.
7.    Diagnostyka w zakresie usprawniania ręki.
8.    Zasady i planowanie procesu terapeutycznego.
9.    Propozycje ćwiczeń, zabaw i stymulacji wykorzystywanych w terapii ręki.
10.  Analiza pomocy i sprzętów stosowanych w zakresie usprawniania małej motoryki.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP