Dyzartria wyzwaniem logopedy - terapeuty

ADRESACI: logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele, rodzice i opiekunowie osób dotkniętych dyzartrią.

TERMIN SZKOLENIA:  03.10.2020

MIEJSCE SZKOLENIA:  Katowice

LICZBA GODZIN: 10 godz. dydaktycznych

CENA:  490 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

PROWADZĄCA: 

mgr Magdalena Mazur

Surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała fanka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, jedenz redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska", dyrektor Centrum Neuroterapiii Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

PROGRAM:

Szkolenie wspierane własnym materiałem filmowym i dydaktycznym.

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1. Dyzartria, anartria – etiologia i patogeneza zaburzeń.
2. Mowa w aspekcie zmian dyzartrycznych.
3. Zespoły i jednostki chorobowe, którym mogą towarzyszyć zaburzenia dyzartryczne.
4. Diagnoza dyzartrii a inne zmiany w mowie (dyzartria a afazja, anartria, apraksja języka, jąkanie, demencja).
5. Mózgowe porażenie dziecięce – ujęcie funkcjonalne. Diagnozowanie dyzartrii w MPD.
6. Metody diagnozy dyzartrii. Kliniczna ocena oddychania, fonacji, artykulacji i prozodii w wypowiedziach osób z różnymi typami dyzartrii.
7. Różnice między zaburzeniami dyzartrycznymi u dzieci i u dorosłych – skala dyzartrii dla dzieci i dla dorosłych.
8. Dysfagia w dyzartrii: jak przebiega połykanie; zaburzenia połykania; badanie połykania; terapia dysfagii.
9. Kompleksowa terapia pacjenta dyzartrycznego – nowoczesne     podejście
•    Ett – Hno Elastic Therapeutic taping In Hed, Neck and Orofacjal Disorders – kinesiotaping logopedyczny,
•    regulatory funkcji MFS,
•    terapia miofunkcjonalna,

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Ustalanie celów terapii logopedycznej dyzartrii oraz wyznaczanie strategii postępowania terapeutycznego.
2. Układanie pacjenta z hipertonią i hipotonią mięśniową w pozycji siedzącej i leżącej do ćwiczeń logopedycznych, oddechowych oraz do karmienia i pojenia – zapewnienie warunków do prawidłowej koordynacji  mięśni fonacyjno – oddechowych i wspieranie prawidłowej pracy mięśni kompleksu oro – facjalnego.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP