Zaburzenia Mowy a Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD, APD)

ADRESACI: studenci logopedii , logopedzi, neurologopedzi, surdologopdzi, pedagodzy, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, neurodydaktycy, nauczyciele.

LICZBA GODZIN: 10 godz. dydaktycznych

CENA:  490 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

TERMIN SZKOLENIA:  nie ustalony

MIEJSCE SZKOLENIA: Katowice

PROWADZĄCA: Magdalena Mazur

 mgr Magdalena Mazur

Surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała fanka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, jeden z redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska", dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

PROGRAM:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1. Jak słyszymy.
2. Wpływ słuchu na rozwój mowy: słuch fizyczny i fonematyczny.
3. Słuch – własne wyniki badań audiometrycznych dzieci z zaburzeniami mowy.
4. Nadwrażliwość słuchowa a zaburzenia mowy – wyniki badań własnych popartych literaturą tematu.
5. Asymetria czynnościowa wynikająca z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych.
6. Wpływ zaburzeń prawopółkulowych i lewopółkulowych na mowę.
7. Składowe badań CAPD: badanie audiometryczne jedno- i obu uszne, Test Dychotyczny dla Mowy, całościowe badanie lateralizacji.
8. Analiza wyników badań CAPD w procesie przygotowywana planu terapii logopedycznej i pedagogicznej.
10. Najnowocześniejsze technologie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
11. Terapie wspomagające dziecko z CAPD/APD – w zasięgu każdego terapeuty.
12. Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu – wyniki badań własnych.

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Otoskop prawdę Ci powie!
Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.
2. Jaka piramida jest prawidłowa?
Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego,  wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych.
Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.
3.Co z tym bananem?
Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.
4.Wspomaganie terapii CAPD w gabinecie logopedy i pedagoga.
5.Wywiad w kierunku zagrożenia CAPD – w zasięgu każdego logopedy i pedagoga.

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

Zaznacza się, iż od uczestników szkolenia/warsztatów oczekuje się wiedzy dotyczącej następujących pojęć:
•    Słuch fonetyczny, fonematyczny, fonemowy;
•    Ćwiczenia słuchu mownego;
•    Ćwiczenia słuchowe usprawniające terapię logopedyczną.
•    Rozwój mowy dziecka norma i odstępstwa od normy;
•    Terapia neurobiologiczna, metoda Krakowska prof. Cieszyńskiej;
•    Negatywny wpływ wysokich technologii na rozwój mózgu i mowy dziecka.

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP