Przychodzi dziecko do logopedy- Jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne?

ADRESACI: logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, studenci logopedii

TERMIN SZKOLENIA:  nie ustalony

MIEJSCE SZKOLENIA: Katowice

LICZBA GODZIN: 10 godz. dydaktycznych

CENA:  450 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

PROWADZĄCA:  Magdalena Mazur

mgr Magdalena Mazur

Surdologopeda, neurologopedia, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia, providerer – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego, entuzjastka wykorzystania regulatorów funkcji MFS w terapii logopedycznej oraz zagorzała fanka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, jeden z redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska", dyrektor Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitacj NSL w Gorzowie Wielkopolskim.

PROGRAM:

Szkolenie wspierane własnym materiałem dydaktycznym, filmowym i fotograficznym.

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Wywiad z rodzicem/opiekunem – środowisko domowe dziecka.
2. Rozwój psychofizyczny: wywiad około położniczy, karmienie, rozwój fizyczny, rozwój mowy.
3. Charakterystyka i zachowanie.
4. Środowisko przedszkolne/szkolne.
5. Badanie i ocena następujących obszarów:
•    Budowa i funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego (mięśnie języka, mięśnie okrężne warg, podniebienie twarde, podniebienie miękkie, staw żuchwowo – skroniowy, wędzidełko podjęzykowe, zgryz)
•    Ucho zewnętrzne i błona bębenkowa.
•    Mowa czynna – artykulacja poszczególnych głosek
•    Mowa bierna
•    Słuch fonematyczny
•    Tempo mowy
•    Oddychanie podczas mówienia
•    MFS (zaburzenia miofunkcjonalne) wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania
•    Dominacja lateralna
6. Analiza dokumentacji medycznej dziecka.
7. Kiedy zalecamy wykonanie badań uzupełniających (psychologicznych, pedagogicznych, psychomotorycznych, laryngologicznych, audiologicznych, neurologicznych, ortodontycznych, fizjoterapeutycznych i innych

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Przygotowywanie warsztatu logopedy – diagnosty.
2. Otoskop prawdę Ci powie!
Badanie otoskopem – praktyczna nauka rozpoznawania prawidłowej budowy przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej z ocena drożności przewodu słuchowego zewnętrznego.
3. Jaka piramida jest prawidłowa?
Badanie tympanometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym EasyTymp – ręcznym urządzeniem do wykonywania badań przesiewowych ucha środkowego,  wykonującym szybkie i dokładne pomiary impedancji i odruchów ipsilateralnych.
Wykonanie badania na chętnych uczestnikach szkolenia – wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji.
4.Co z tym bananem?
Badanie audiometryczne wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym Audiometrem MA 33 – zbadanie przewodnictwa powietrznego chętnego uczestnika szkolenia, wspólne omawianie wyników i nauka ich interpretacji na podstawie banana mowy – częstotliwości dźwięków mowy umieszczonej na siatce audiometrycznej.
5. Analizowanie zebranych informacji.
6. Współpraca ze specjalistami.
7. Opracowywanie informacji po badaniach.

Zachęca się, aby uczestnicy szkolenia w dniu szkolenia posiadali ze sobą lusterko oraz książeczkę zdrowia swojego dziecka (pożyczona także mile widziana).

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP