Trudne zachowania u dzieci – Proaktywne i reaktywne strategie

Szkolenie dostepne także w wersji online ( www.online.egoselect.pl)

Trudne zachowania u dzieci- Proaktywne i reaktwne strategie- szkolenie online

ADRESACI: pedagodzy, nauczyciele specjalni, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący z dziećmi

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  9.00-17.00 ( 1 dzień)

CENA: 390 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z Regulaminem

MIEJSCE SZKOLENIA: Katowice

MAX. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 25 osób

PROWADZĄCY:  Barbara Pietrowska

mgr Barbara Pietrowska

Jest nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem specjalnym wieloprofilowego usprawniania, a także pedagogiem społecznym oraz logopedą. Posiada kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej w szkole podstawowej oraz w gimnazjum a także jako wychowawca świetlicy w szkole specjalnej. Przez 8 lat pracowała w zespole szkół specjalnych jako nauczyciel – wychowawca, logopeda oraz terapeuta AMK.  Obecnie pracuje w przedszkolu jako nauczyciel-wychowawca w oddziale specjalnym oraz terapeuta WWR i rewalidant.

Swoją wiedzę oraz doświadczenia zdobyte dzięki codziennej praktyce terapeutycznej  prezentuje podczas konferencji, warsztatów a także zajęć prowadzonych dla studentów studiów podyplomowych oraz w ramach artykułów naukowych.

 Celem warsztatu jest zaprezentowanie uczestnikom podstaw teoretycznych dotyczących pracy z osobami prezentującymi trudne zachowania. Omówione zostaną różnorodne podejścia oraz co najważniejsze przyczyny i skutki takich zachowań oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

PROGRAM WARSZTATU:

  1. Czym jest zachowanie trudne?
  2. Jakie są rodzaje trudnych zachowań?
  3. Jakie są cele trudnych zachowań?
  4. Poszukiwanie dobrych rozwiązań czyli założenia różnych metod pracy z trudnym i zachowaniami/ metoda behawioralna/ niedyrektywność/ permisywność/. Zasady – założenia/Cele stosowanych podejść/.
  5. Co wiemy o przyczynach trudnych zachowań, które prezentują dzieci? / omówienie przyczyn i skutków w aspekcie psychomotorycznego rozwoju dziecka/ rodzaje przywiązania, traumy, wyzwania rozwojowe, rozwój sensoryczno-motoryczny, samoregulacja/ trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego, postawy rodzicielskie, pozycja socjometryczna w grupie rówieśniczej, sytuacja rodzinna.
  6. Jakie możemy przyjąć strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami?  /strategie proaktywne i reaktywne /
  7. Jak pracować indywidualnie a jak z całą grupą ?
  8. Pomoce do pracy terapeutycznej

Zapisz się na szkolenie

SZKOLENIE

TERMIN


Nie dostałeś potwierdzenia rejestracji?
Sprawdź folder SPAM.

Regulamin

TOP